مرکز تولید بیل تراکتور 804

مرکز تولید بیل تراکتور 804، با تولید بیل های درجه یک و ارزشمند توانسته نیاز مشتریان خود را تامین کند. تولید این بیل تراکتور با بهره مندی از بهترین مواد اولیه صو