خرید بیل لودری تراکتور چند کاره

تراکتور از جمله ماشین ‌آلاتی محسوب می‌شود که دارای کاربردهای زیادی بوده و عمده کاربرد این ماشین در صنایع کشاورزی برای کشت و کار می‌باشد، اما این محصول دارای تجه