تولیدکننده تراکتور 399 بیل دار

تیم تولیدی ما به عنوان تولیدکننده تراکتور بیل دار امکان عرضه مستقیم را برای خریداران عمده فراهم کرده است. تراکتور 399 بیل دار از جمله تجهیزات پر کاربرد در صنعت