عمده فروشی تریلی تراکتور 4 چرخ 7 تن

تریلی های تراکتور با توجه به نوع کاربرد و همچنین میزان باری که می توانند تحمل کنند به انواع مختلفی تقسیم بندی می گردد و یکی از بزرگترین ابعاد آن مربوط به تریلی