تولیدی انواع تریلی کفی پشت تراکتوری

 تریلی کفی پشت تراکتوری گونه ای از ماشین آلات کمکی است که به شکل اتاقکی چرخ دار است و بر پشت تراکتور نصب شده و به وسیله آن حرکت می کند که جهت حمل اجسام است