قیمت ویژه تریلی 5 تن تراکتوری چهار چرخ

امروزه به لطف صنعت و پیشرفت علمی چشمگیر جهان مخصوصاً در حوضه کشاورزی و حمل و نقل، دستگاه ها و ابزاری تولید شده اند که می توان به کمک آن ها عملیات سخت کشاورزی را