بازرگانی تریلی تراکتور

بازرگانی خرید تریلی تراکتور 3/5 تن

اصولا برای جابجایی اقلام و وسایل سنگین از انواع تریلی تراکتور 3/5 تن در مزارع و سایر مکان ها استفاده می شود این وسیله تحمل بار زیاد و از استقامتی بسیار بالا برخ

بیشتر بخوانید