تریلی تراکتور جدید

مرکز تولید تریلی پشت تراکتوری جدید

حمل راحت حجم زیادی از کالاهای مختلف، همیشه از دغدغه های اصلی دولتمردان، تاجران، کشاورزان وغیره بوده است در گذشته های دور برای این مقاصد از گاری هایی که با نیروی

بیشتر بخوانید