تریلی تراکتور روسی

مرکز تولید تریلی پشت تراکتوری ارزان باکیفیت

امروزه صنعت کشاورزی پیشرفت زیادی کرده و ادوات مدرن و اتوماتیکی پا به این صنعت گذاشته که  سطح تولید محصولات کشاورزی را تا حد زیادی افزایش داده است. تریلی پشت ترا

بیشتر بخوانید