توزیع کننده بیل بکهو

توزیع کننده بیل بکهو تراکتوری اراک

بیل بکهو تراکتوری اراک جز تجهیزات پر کاربرد صنعتی بوده که بیشتر در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و می توان برای حفاری های سطحی و عمیق استفاده کرد. این بیل ا

بیشتر بخوانید