تولیدی تریلی تراکتور

مرکز تولیدی تریلی ۳/۵ تن تراکتور

تریلی ۳/۵ تن تراکتور جهت استفاده و حمل بار در صنایع کشاورزی و دامپروری کاربرد دارد. می توان بیش از ۳ تن بار مختلف از جمله سنگ، آجر، علوفه، کود، سیمان و گچ و بسی

بیشتر بخوانید