خریدار رتیواتر

بازار فروش رتیواتور درجه یک در سراسر کشور

یکی از وسایل و تجهیزات مورد استفاده در کشاورزی رتیواتور است که درون آن تیغه های مختلفی به شکل L وجود دارد. این وسیله به پشت تراکتور متصل می شود و همراه با حرکت

بیشتر بخوانید