سازنده تریلی تراکتوری

عرضه مستقیم تریلی کوچک تراکتوری

تریلی کوچک تراکتوری از پرکاربردترین تجهیزات کشاورزی است که به وسیله آن انواع بارهای کشاورزی را حمل می نمایند. ظرفیت حمل با در چنین تریلی هایی با توجه به اندازه

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید