شرکت تریلی پشت تراکتوری

شرکت تریلی پشت تراکتوری جدید

تریلی پشت تراکتوری یکی از تجهیزات کشاورزی می باشد که می تواند در فعالیت‌های کشاورزی در سه مرحله کاشت، داشت، برداشت برای کشاورزان بسیار پرکاربرد باشد. شرکت تریلی

بیشتر بخوانید