عمده فروش تریلی تراکتور

عمده فروش تریلی یک محوره تراکتور

از ادوات بسیار ضروری برای انتقال مواد مختلف مانند خاک، کود، کیسه ها و بسیاری مواد دیگر در زمین های کشاورزی تریلی تراکتور می باشد. این ادوات در انواع اندازه و با

بیشتر بخوانید