فروش بیل بکهو تراکتوری

فروش ویژه بیل بکهو تراکتوری

بیل بکهو تراکتوری که به آن بیل پشت یا عقب تراکتور هم می گویند، در اصل نوعی ابزار است که برای انجام عملیات گودبرداری در مکان های مختلف به کار می رود. شرکت های زی

بیشتر بخوانید