مراکز بیل چهار جک تراکتور

مراکز خرید بیل چهار جک تراکتور

بیل تراکتور در واقع یک جز اصلی و مهم در تراکتور دیزلی است که یک سطل به عنوان ضمیمه جلویی دارد و به آن لودر جلویی یا لودر پرداخت می‌گویند. بیل تراکتور شامل یک ق

بیشتر بخوانید