مرکز پخش تریلی پشت تراکتوری

مرکز پخش تریلی پشت تراکتوری ۲۰ تن

تریلی پشت تراکتوری ۲۰ تن برای جابجایی محصولات داخل مزرعه به کار برده می شود. با این کار دیگر نیاز به وجود تریلی داخل مزرعه نیست و همین محصول جایگذین مناسبی برای

بیشتر بخوانید