نرخ روز تریلی پشت تراکتوری

نرخ روز تریلی پشت تراکتوری جدید

تراکتور به عنوان یک نوع وسیله ی نقلیه سنگین کشاورزی امروزه علاوه بر کارهای کشاورزی و حمل و به کارگیری ادوات کشاورزی،در زمینه ی حمل نقل نیز علاوه بر زراعت در صنا

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید